БОЯ за кожа, Инструменти

БОЯ за кожа, Инструменти